Fredriksborg Hotell och Fästning

Fredriksborgs Hotell på Värmdö är en historisk plats och inkluderar även Fredriksborgs Fästning som 1735 var rikets starkaste. Fästningen samt kanontorn och Corps de Garde brygga vid vattnet byggdes för att skydda Oxdjupet, den enda djupa inpassagen mot Stockholm, vilket det gjorde i drygt 100 år. Läs mer